Maria Magdalene

Maria Magdalene er den eneste kvinde i kristendommen, der har et evangelie, som anses for at være hendes. Hun er den eneste evangelieforfatter, som rent faktisk levede samtidig med Jesus. Hendes evangelie fortæller endda om hendes egne erfaringer og oplevelser sammen med ham.

I sit evangelie er Maria Magdalene en bro mellem Jesus og de disciple, han underviser. Maria Magdalene er den, som evner at indgyde de øvrige mod og fortælle dem det, de skal bruge for at kunne fortsætte deres opgaver efter, Jesus er taget afsted. Hendes ord, mod og klarhed åbner og forbinder deres hjerter, så de hver især kan gå videre med deres opgave.

Med vores tids sprog og ord kan man sige, at Maria Magdalene gjorde sit indre arbejde, blev forløst og helet og evnede at frigøre sit fulde potentiale. Hun var modig, tydelig i sine ord og handlinger, og synlig i de sammenhænge, hvor Jesus og hun færdedes. Hun var livsklog, vedholdende, visionær, vis og kærlig. Hun var banebrydende og radikal i sit daværende samfund, fordi hun var alt dette, og kvinde. Hun blev en vis kvinde, en åndelig lærer i sin egen ret og hun var Jesu ligeværdige.

Maria Magdalene havde en dyb forståelse af Jesu undervisning, som hun førte videre, efter hans korsfæstelse og genopstandelse. Dette er et helt andet billede af Maria Magdalene, end det, de fleste af os tidligere er blevet præsenteret for. Det er imidlertid billedet, som adskillige af de evangelier, der blev fundet i Nag Hammadi i 1945, på hver deres måde giver af hende.

I 1969 blev kirkens udlægning af Maria Magdalene som prostitueret trukket tilbage af pave Paul VI. Fra at være prostitueret, blev hun i stedet kåret til helgen, og fik titlen apostlenes apostel med sin egen festdag, den 22. juli. Den græsk-ortodokse kirke har hele tiden anset hende for at være apostlenes apostel, idet hun var den første, der mødte den genopstandne Jesus.

Vi ser Maria Magdalene som en åndelig lærer i sin egen ret, en kvinde med autoritet og visdom og Jesu ligeværdige. Hun repræsenterer foreningen af den hellige maskuline energi og den guddommelige feminine energi og er formidler af Sophia-energien. Sophiaenergien er visdom og den guddommelige medfølelses moder. Det er også et andet navn for Helligånden.

Fra bogens portræt af Maria Magdalene.

Maria Magdalene

Maria Magdalene

Om Maria Magdalenes evangelie

Evangelieteksten bærer navnet: Marias evangelium. Det tilskrives dog Maria Magdalene af   mange i verden, der har beskæftiget sig indgående med evangeliet, og derfor kaldes det for Maria Magdalenes evangelie.

De dele, som i dag er bevaret af Maria Magdalenes evangelie, er dukket op over flere omgange og på forskellige sprog. Den første del af evangeliet blev fundet i 1896, og det sidste kendte fund blev gjort så sent som i 1983. Stykker man brudstykkerne sammen, udgør de en tekst, som viser et esoterisk evangelie, der beskriver dyb, indre undervisning. en undervisning givet os af Jesus – gennem Maria Magdalene. Hun fremstår som en lærer i sin egen ret, som er ligeværdig med Jesus og viderefører hans budskab i samarbejde med ham.

Maria Magdalenes evangelie inviterer os på en genfødselsrejse. Formålet med rejsen er ene og alene at åbne for vores iboende potentiale. Evangeliet er et genfødselsværktøj, som også vi kan bruge ved at fordybe os i det.

Det Maria Magdalene viser også os i sit skrift idag er, at vi må gennemgå en indre psykologisk udvikling. Vi skal lære at rumme vores følelser, tanker og handlinger uden at dømme os selv eller andre, så vi kan vokse og gro. I dette lærer Maria Magdalene os at være modtagende mennesker, som evner at optage ånden i os. Hun kan undervise os, hvis vi påkalder hende, og åbner os for den lære, hun giver videre.

Fra bogens side 9 og 16.

 

Et eksempel på evangeliet

Her skriftets side 8 i vores danske oversættelse, bogens side 11 og 38:

1 ”Tilknytning til fysisk substans
2 rejser lidenskaben mod naturen.
3 Sådan opstår problemer i hele kroppen;
4 det er derfor jeg fortæller Jer:
5 Vær i harmoni…
6 Hvis I er ude af balance,
7 få inspiration fra manifestationer
8 af Jeres sande natur.
9 dem, som har ører,
10 lad dem høre.”
11 efter at have sagt dette
12 hilste den velsignede dem alle, idet han sagde:
13 ”Fred vær med Jer – må min fred
14 opstå og blive fuldbyrdet inden i Jer!
15 Vær på vagt, og tillad ingen at lede Jer på afveje
16 ved at sige:
17 ”Her er det!” eller
18 ”der er det!”
19 For det er inden i Jer
20 at Menneskesønnen bor.
21 gå til ham,
22 For dem, som søger ham, finder ham.
23 gå fremad,
24 og forkynd kongerigets evangelie.”

Kildeteksten til vores oversættelse er den engelske udgave af evangeliets tekst i ”The Gospel of Mary Magdalene” af Jean-Yves LeLoup.

Maria Magdalene

Tilgivelse

Bestil vores bog, vores CD eller kontakt os for yderligere spørgsmål

Hold dig informeret om seneste nyt på vores Facebook side

Tilmeld dig vores nyhedsbrev